Vis hele kalenderen

07.06.2017

  • Saker behandles i Stortinget

    Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

    Onsdag 7. juni behandles Meld. St. 16 (2016–2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning, lovforslag om blant annet å innføre et krav i friskoleloven om at kommuner og fylkeskommuner likebehandler friskoler og offentlige skoler, Dok 8:96-om Lærerløftet 2.0.

Til toppen