Regjeringen vil ha tettere samarbeid med Polen

Polen er blitt en stadig viktigere samarbeidspartner for Norge, blant annet gjennom Nato og som et toneangivende EU-medlem. Nå ønsker regjeringen å styrke dette samarbeidet ytterligere.

VILJE TIL SAMARBEID: Norges ambassadør Karsten Klepsvik (t.v.), statssekretær Henryka Moscicka-Dendys (polsk UD), statssekretær Stub og statssekretær Marceli Niezgoda (Det polske departementet for infrastruktur og utvikling). Foto: UD/Christian Grotnes Halvorsen

– For 25 år siden var det nok de færreste som hadde trodd at Polen og Norge skulle være nære allierte og del av et felles europeisk marked gjennom EØS-avtalen. Vi har brukt årene på å gjenoppdage hverandre som gode naboer i Nord-Europa. Nå er tiden inne for å utvikle dette videre, sier statssekretær Ingvild Næss Stub i Utenriksdepartementet.

Tirsdag hadde hun tatt med seg flere norske fagdepartementer og fagetater til Warszawa for å møte polske kollegaer til en rundebordskonferanse for å diskutere hvordan samarbeidet kan styrkes.

     Les mer: Stubs innledning ved starten av rundebordet

Energi, miljø, forskning og innovasjon var temaene som stod på dagsorden. Her er det allerede etablert samarbeid gjennom EØS-midlene med Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Polen har mottatt over ni milliarder kroner i EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. Den norske støtten har bidratt til et tettere samarbeid mellom Norge og Polen på en rekke nye områder.

     EØS-midlene: Prosjekter i Polen med norske partnere

Parallelt har handelen og arbeidsmigrasjonen skutt fart. Visste du for eksempel at Polen i 2014 var største eksportmarked for norsk sjømat, ikke minst laks? Og at 100 000 polske statsborgere er fast bosatt i Norge.

– De kontakter og det samarbeidet som er etablert gjennom EØS-midlene, er et svært nyttig utgangspunkt for å styrke samarbeidet og fremme norske interesser i Polen, i nærområdet og inn mot EU, sier Stub.

Regjeringen har i sin strategi for samarbeidet med EU og EUs medlemsland prioritert fem områder: konkurransekraft og verdiskapning, forskning og utdanning, klima og energi, sikkerhet og migrasjon.

– Innenfor alle disse områdene har Norge og Polen interesse av å samarbeide. Det viste også dagens konferanse. Her kom det frem mange nye ideer for samarbeid. Dette vil vi nå følge opp videre, sier Stub.

Til toppen