Samarbeid om alt mellom jord/fjord og bord

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge samarbeider med EU for å sikre at maten vi spiser skal være trygg, og ha høy kvalitet. Regelverket på matområdet har også stor betydning for handelen med mat i EU.

Gisken Thoen, matråd, arbeider for at maten i norske og europeiske butikker skal være trygg og ha god kvalitet. Foto: EU-delegasjonen

Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet til å følge EUs regelverk om mattrygghet. Reglene gjelder all mat og matproduksjon, og utgjør det største rettsområdet i EØS-avtalen.

Gisken Thoen er nylig tiltrådd matråd ved EU-delegasjonen, utsendt fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). Hun har tidligere jobbet med EØS-regelverket på matområdet i Mattilsynet. Les LMDs presentasjon av Gisken Thoen.  

-Det samarbeides om alt fra jord/fjord til bord. Det vil si alt fra standarder for matvarer, til regelverk om innsatsfaktorer i matproduksjonen, og regelverk for konsekvenser matproduksjonen kan føre til, som forurensing. Det samarbeides også om dyrehelse og dyrevelferd, sier Thoen. 

Trygg mat

Mat- og vetrinærregelverket i EU er omfattende, og har som hovedhensikt å sikre trygg mat og hindre smittespredning.

- Målet med reguleringen av matproduksjonen er blant annet å sørge for trygg mat til forbrukerne, og samtidig gi forbrukerne nødvendig informasjon om matvarene for å kunne ta kvalifisert valg. I tillegg skal regelverket forhindre at mat og matproduksjon bidrar til spredning av smitte blant mennesker, dyr og planter, sier Thoen.

Matråden ved EU-delegasjonen er viktig for det norske arbeidet inn mot regelverksutviklingen i Brussel på matområdet Foto: EU-delegasjonen

Regelverket på matområdet inkluderer krav til produksjon og kontroll med alle slags innsatsvarer i alle slags matbedrifter. Alt fra primærproduksjon til foredling, salg til forbruker, samt handel med og import fra land utenfor EU, er inkludert i regelverket. 

- Det er viktig å se reguleringen på matområdet i et større perspektiv, og det er viktig at myndighetene jobber sammen om de felles utfordringene, sier Thoen.

Les mer om arbeidet med mattrygghet.

Handel med matvarer

I tillegg til å sikre trygg mat, skal det felles regelverket på matområdet sørge for fri flyt av varer, og at det indre markedet fungerer. Regelverket har stor betydning for handelen med mat, og gir grunnlag for at norske matvarer, særlig fisk, kan eksporteres til EU uten ytterligere kontrolltiltak fra EUs side. Regelverket bidrar på denne måten også til utvikling av næringslivet og forenkling av handelen mellom landene.