Samarbeid om P8

Regjeringen prioriterer samarbeidet med nære allierte høyt, og utviklingen i samarbeidet med Storbritannia har vært et bevisst valg. Storbritannia er en stormakt i vår region som deler mange sikkerhetspolitiske utfordringer med Norge – spesielt i det maritime domenet.

Statssekretær Øystein Bø mottok denne uken sin britiske kollega Harriett Baldwin (Parliamentary Under Secretary of State and Minister for Defence Procurement) med ansvar for forsvarsanskaffelser. De to har hatt samtaler om mulig samarbeid på områder der vi har samme type utstyr. I tillegg til operativt samarbeidet på flere områder, er utviklingen av materiellsamarbeid er en viktig del av helheten i vår sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Baldwin og Bø har hatt samtaler i både Bodø og Oslo.

- Det er viktig at samarbeidet utvikles i en sikkerhetspolitisk og operativ kontekst. Derfor er det viktig å få innblikk i det unike perspektivet Forsvarets operative hovedkvarter representerer. Blant de sentrale områdene som ble drøftet, var utvikling av samarbeidet innen maritime patruljefly (MPA – Maritime Patrol Aircraft), sier statssekretær Øystein Bø.

- Samarbeid med britiske myndigheter innen maritime patruljefly er noe vi har lang erfaring med, og nå som både britene og vi selv skal operere den samme flytypen P-8 Poseidon, vil vi ha nye muligheter til et enda tettere samarbeid. Dette er til nytte for begge land, og er noe jeg mener er viktig for Norge, sier statssekretæren.

Statssekretær Øystein Bø mottok denne uken sin britiske kollega Harriett Baldwin (Parliamentary Under Secretary of State and Minister for Defence Procurement) med ansvar for forsvarsanskaffelser.

Samtalene med Baldwin var en oppfølging etter besøket fra den britiske forsvarsministeren høsten 2016, da de to statsrådene offentliggjorde en erklæring om samarbeid om virksomhet med maritime patruljefly. Det var også en oppfølging etter den trilaterale intensjonserklæringen om samarbeid innen maritim sikkerhet i Nord-Atlanteren, fra forsvarsministeren fra USA, Storbritannia og Norge under forsvarsministermøtet i Brussel i mai i år.

MPA-samarbeidet vil bidra til kosteffektive løsninger og mer effektivt operativt samarbeid om overvåking i Nord-Atlanteren.

Til toppen