Samarbeid om sykkelritt gir flere fosterhjem

Bufetat region nord har hatt oppsiktsvekkende gode resultater etter at de i 2015 inngikk en samarbeidsavtale med sykkelrittet Arctic Race of Norway (ARN). Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland deltok i dag på signeringsmøtet i Narvik der avtalen ble forlenget med tre nye år.

 – Jeg har vært så heldig å få delta under Arctic Race som kulturminister, og har lagt merke til alle de lilla ambassadørene til Bufetat langs løypene. At idretten er med på å løfte frem disse viktige verdiene og tar et slikt samfunnsansvar, er et eksempel til etterfølgelse. Jeg gleder meg til å følge dette samarbeidet videre, sier Linda Hofstad Helleland.

Langsiktig samarbeid

Bufetat region nord inngikk i 2015 en treårig samarbeidsavtale med Norges største internasjonale sykkelritt, Arctic Race of Norway. Målet med det ikke-kommersielle samarbeidet var å hedre fosterfamilier, øke kunnskap rundt behovet i regionen, rekruttere flere fosterhjem og rette fokus mot viktigheten av å kunne gi fosterbarn positive interesser og opplevelser.

Positiv effekt

Nå viser en evaluering av samarbeidet at Bufetats deltakelse i rittet har skapt en vesentlig økning i interessen for, og kunnskapen om, fosterhjem. Rapporteringstallene til Bufetat viser at det siden 2015 har vært en dobling i antall henvendelser fra personer under og etter rittet som ønsker å vite mer om det å være fosterhjem. I 2016 fikk Bodø-kontoret en økning på hele 213 prosent i antall henvendelser.

Mye oppmerksomhet

– Arctic Race som idrettsarrangement står for engasjement, samhold, dugnadsånd, sunne holdninger, fysisk fostring og mestringsfølelse – verdier som bidrar til å gi barn og unge en trygg oppvekst. Utover å øke kjennskapen til Bufetat, hedrer dette samarbeidet alle fosterhjem samtidig som det ufarliggjør barnevernets arbeid. Å skape flere fosterhjem er vårt mål, og derfor er det helt naturlig å forlenge avtalen med tre nye år, sier Regiondirektør i Bufetat region nord, Pål Christian Bergstrøm.

Samarbeid på flere plan

Arctic Race og Bufetat har samarbeidet på flere plan. Blant annet har fosterfamiliene deltatt på ulike aktiviteter knyttet til arrangementet, og fosterbarn har fått dele ut sykkeltrøyen ”Viking Jersey” til beste hjelperyttere under rittet. I tillegg har partene deltatt på felles arrangementer.

– Tilhengere og støttespillere av Bufetat har vist et engasjement uten sidestykke, og det har blitt lagt merke til både langs løypa og i TV-stolen. Bufetat har definitivt bidratt med å gjøre Arctic Race til den folkefesten det er i dag. Samarbeidet har vist at vårt felles engasjement bidrar til å synliggjøre behovet for gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge i Nord-Norge, og det er vi svært stolte av, sier daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal.

Til toppen