Tettere samarbeid med Sør-Afrika

Norge og Sør-Afrika er blitt enige om å ha tettere politisk kontakt og økt samarbeid i årene fremover.

Statssekretær Bård Glad Pedersen og viseutenriksminister i Sør-Afrika Marius Fransman.
Statssekretær Bård Glad Pedersen og viseutenriksminister i Sør-Afrika Marius Fransman.(Foto: Astrid Sehl, Utenriksdepartementet)

En delegasjon fra Sør-Afrika ledet av viseutenriksminister Marius Fransman har denne uken vært i Oslo for såkalte bilaterale konsultasjoner. På dagsorden stod handel og utenrikspolitiske saker, inkludert fred- og sikkerhetsspørsmål og menneskerettigheter.

- Sør-Afrika og Norge har et historisk tett og sterkt vennskapsbånd. Sør-Afrika er en av våre viktigste alliansepartnere i Afrika og globalt. Det er fortsatt rom for å utvide samarbeidet på flere områder, særlig innen maritim sektor, handel og verdiskaping, sa statssekretær Bård Glad Pedersen, på det avsluttende møtet 28. november.

Tettere politisk kontakt har vært et uttalt ønske både fra norsk og sør-afrikansk side. Dette ble bekreftet ved signering av en felles intensjonserklæring om å ha årlige politiske konsultasjoner.

Viseutenriksminister Fransman anerkjente Norges rolle som brobygger og eksportør av positive samfunnsverdier. Han trakk frem at norsk utenrikspolitikk har kontinuitet og er forutsigbar, noe som legger til rette for videre langsiktig samarbeid.

Norge og Sør-Afrika har et godt samarbeid i klima- og miljøspørsmål. Tidligere denne måneden åpnet det norskeide selskapet Scatec Solar Afrikas største solkraftverk. Kraftverket, som har fått 80 millioner kroner fra Norfund, vil kunne gi strøm til 33.000 sør-afrikanske husstander uten klimagassutslipp.

Til toppen