Norge og USA viderefører samarbeid om fredelig utnyttelse av atomenergi

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge og USA inngikk 11. juni en avtale som viderefører samarbeidet om bruk av atomenergi til fredelige formål.

Avtalen legger til rette for kjøp, overføring, lagring og anvendelse av nukleært materiale til forskning, kraftproduksjon, medisin, landbruk eller industri. Avtalen som er inngått forlenger det over 30 år lange samarbeidet med USA på dette området.

Avtalen er i stor grad en forlengelse av samarbeidsavtalen som ble inngått i 1984. Norge og USA har forpliktet seg til at atomenergi skal brukes i samsvar med de høyeste standarder for fysisk sikring og beskyttelse av nukleært materiale i ytterligere tretti år. Avtalen legger også til rette for retur av materialer til USA, og viser til det brede samarbeidet mellom Norge og USA for å fremme atomsikkerhet og ikke-spredning. Dette samarbeidet tjener også det internasjonale atomsamarbeidet på.

Avtalen fastslår at atomenergi ikke skal brukes til utvikling av eksplosiver eller til militært formål. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har kontrollmekanismer som vil bidra til at denne delen av avtalen overholdes.