Samarbeider om bedre dyrevelferd for hunder

Det er nylig nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra blant annet veterinærmiljøet, dyrevernorganisasjoner, Mattilsynet og Norsk Kennel Klub som skal arbeide for bedre hundevelferd.

 Arbeidsgruppa skal peke på velferdsutfordringer for norske hunder og foreslå aktuelle tiltak, samt informere om godt hundehold.

Til toppen