Samarbeider om "grønt belte" i nord

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

"Green Belt of Fennoscandia" er et unikt samarbeid om verneområder fra Barentshavet til Finskebukta mellom Norge, Russland og Finland.

Norge, Russland og Finland samarbeider om "Green Belt of Fennoscandia" i nord. Det grønne beltet strekker seg gjennom Europa fra Barentshavet til Middelhavet.

Norge, Russland og Finland samarbeider om Green Belt of Fennoscandia i nord. Det grønne beltet strekker seg gjennom Europa fra Barentshavet til Middelhavet.

– Samarbeidet vi har med Russland og Finland bidrar til å bevare viktige naturområder. Her er det også gode muligheter for lokal næringsutvikling innen naturbasert turisme og produkter basert på stedegne naturressurser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Bevarer naturområder over landegrensene

De tre landene er enige om å fortsette samarbeidet i ”Green Belt of Fennoscandia”. Klima- og miljødepartementet representerer Norge i styringsgruppen. Fylkesmannen i Finnmark deltar i det faglige samarbeidet i arbeidsgruppen.

Russland tar denne uka over lederskapet etter Finland. Naturressursministeriet i Moskva inviterer nå til oppstartmøte for sitt lederskap.

– Fra norsk side ser vi dette i nær sammenheng med samarbeidet i Barentsregionen og vårt bilaterale samarbeid med Russland, hvor naturvern er sentralt. Det grønne beltet bidrar til at disse rike og uberørte naturområdene bevares for kommende generasjoner. Det stimulerer også til lokalt samarbeid over grensene, sier Vidar Helgesen.

Europas grønne beltet

  • Da Sovjetunionen brøt sammen og jernteppet falt, ble et belte av uberørt natur gjennom Europa gjort tilgjengelig for allmennheten.
  • Visjonære statsledere og organisasjoner tok initiativet til å gjøre denne brede stripen av tidligere ingenmannsland gjennom Europa om til et sammenhengende grønt belte av naturparker og verneområder.
  • Det grønne beltet strekker seg gjennom Europa fra Barentshavet i nord til Middelhavet i sør.

Samarbeider om verneområder i nord

Pasvikaelva grenser mot Finland og Russland. Foto: Helen Johanne Andersen.

Pasvikaelva grenser mot Finland og Russland. Foto: Helén Johanne Andersen.

Norge samarbeider om de grenseoverskridende verneområdene ved grensen til Russland og Finland, den såkalte Pasvik-Inari trilaterale park. Her har de tre landene forvaltet sine verneområder sammen siden begynnelsen av 1990-tallet. Samarbeidet inkluderer forvaltning og miljøovervåking, og å fremme bærekraftig naturbasert turisme.

Pasvik-Inari trilaterale park er en av ti grenseoverskridende verneområder i Europa som har oppnådd en sertifisering av stiftelsen Europarc. Det innebærer en anerkjennelse av at samarbeidet holder høy standard.