Samarbeider om militær romvirksomhet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tyskland og Norge har signert en intensjonsavtale om samarbeid innenfor militær romvirksomhet. Intensjonsavtalen regulerer i første omgang samarbeidet innenfor de tre områdene satellittkommunikasjon, romovervåkning og kompetanseutvikling.

– I rommet er alle nasjoner små, og samarbeid er både ønskelig og nødvendig for å oppnå resultater med begrensede ressurser. Space er dessuten et nytt domene der utviklingen stadig går fortere. Internasjonalt er det behov for bedre koordinering og regulering av alle aktiviteter i rommet. Økt internasjonalt samarbeid er derfor en av de viktigste forutsetningene for sikkerheten i rommet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Avtalen mellom Tyskland og Norge bygger videre på det allerede gode samarbeidet som blant annet representeres ved ubåtprosjektet.

Kapabilitetsdirektørene i det tyske og det norske forsvarsdepartementet, generalløytnant Christian Badia og generalmajor Odd-Harald Hagen, har signert en intensjonsavtale om samarbeid innenfor militær romvirksomhet.
Kapabilitetsdirektørene i det tyske og det norske forsvarsdepartementet, generalløytnant Christian Badia og generalmajor Odd-Harald Hagen, har signert en intensjonsavtale om samarbeid innenfor militær romvirksomhet. Foto: FD