Samarbeidet om forebygging av oljeutslipp i Arktis skal styrkes

- Aktiviteten i Arktis er økende. Internasjonalt samarbeid er derfor viktig for å verne miljøet i området. De arktiske statene inngikk i 2013 en avtale om oljevernberedskap. Nå skal vi styrke det internasjonale samarbeidet om forebygging av oljeutslipp i Arktis, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Aktiviteten i Arktis er økende. Internasjonalt samarbeid er derfor viktig for å verne miljøet i området. De arktiske statene inngikk i 2013 en avtale om oljevernberedskap. Nå skal vi styrke det internasjonale samarbeidet om forebygging av oljeutslipp i Arktis.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at de åtte landene i Arktisk råd møtes 16.-17. januar i Oslo for å drøfte hvordan Arktisk råd kan bidra til å forebygge oljeutslipp i Arktis.

På ministermøtet i Arktisk råd i 2013 ble det besluttet å nedsette en gruppe (Task Force) under norsk og russisk ledelse. Gruppen skal utarbeide en handlingsplan for hvordan Arktisk råd kan bidra til å forebygge oljeutslipp i Arktis. Resultatet av arbeidet skal legges fram på Arktisk råds neste ministermøte våren 2015.

Norge og Russland leder konferansen

Polarrådgiver Else Berit Eikeland i Utenriksdepartementet skal lede konferansen i Oslo, sammen med det russiske utenriksdepartementet. Avdelingsdirektør Petter Meier i Samferdselsdepartementets leder den norske delegasjonen og har det faglige ansvaret for spørsmål som gjelder sjøsikkerhet. Arbeids- og sosialdepartementet har det faglige ansvaret for saker som omfatter petroleumsvirksomhet.

De åtte landene i Arktisk råd er: Norge, Sverige, Finland, Russland, Island, Danmark, USA og Canada.

Nettsidene til Arktisk råd

Til toppen