Samarbeidsminister Aspaker i København

Samarbeidsminister Elisabeth Aspaker var denne uken i København i anledning møte for de nordiske samarbeidsministerne.

Samarbeidsminister Elisabeth Aspaker var denne uken i København i anledning møte for de nordiske samarbeidsministerne. 

Dette var samarbeidsministrenes første møte siden Island overtok formannskapet i Nordisk ministerråd, 1. januar 2014.  Budsjett for 2015 og visjoner for det nordiske samarbeidet i perioden som kommer sto på dagsorden. 

I forbindelse med besøket i København hadde Aspaker hadde også sitt første møte med den danske fødevareministeren Dan Jørgensen.


- Norge og Danmark har en lang tradisjon for å samarbeide på fiskeriområdet og vi deler ressurser båre i Nordsjøen og Skagerrak. Selv om Norge forhandler med EU om forvaltningen av våre felles ressurser, er det viktig å ha et godt samarbeid med landene rundt Nordsjøen. Her er Danmark helt sentralt, sier Aspaker.
 

Til toppen