20-årsmarkeringa for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sted: Regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45 i Oslo.

Statsministeren taler på kulturminister Hofstad Hellelands mottaking i samband med 20-årsmarkeringa for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Pressekontakt er kommunkasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987.