Samferdselsdepartementet anker ikke postkassesak til Høysterett

- Samferdselsdepartementet ønsker ikke å belaste motparten, som alle er privatpersoner, med en ny runde i retten når Stortinget likevel snart skal ta stilling til servicenivået for posttjenester, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dermed vil spørsmålet om plassering av postkasser bli en sak for Stortinget til våren i forbindelse med behandling av utkast til ny postlov.

Åtte privatpersoner i Telemark gikk i 2012 til sak mot staten for å få flyttet postkassene nærmere husene sine. Borgarting lagmannsrett opphevet i november unntaket i Postens konsesjon om at Posten kan anvise plassering av postkasser mer enn 250 meter unna, der det er færre enn tre husstander i gjennomsnitt per km vei.

Utkast til ny postlov på høring

Uavhengig av denne saken har Samferdselsdepartementet i høst sendt et utkast til ny postlov på høring, hvor regulering av postkasseplassering er tatt med. Samferdselsdepartementet vil i løpet av 2015 fremme utkast til ny postlov for Stortinget.

- Inntil spørsmålet er avgjort av Stortinget, vil myndighetene vurdere om Posten skal gis dispensasjon fra normal postkasseplassering, slik lagmannsretten åpner for, sier Solvik-Olsen.

Til toppen