Samferdselsdepartementet: Departementsråd - offentleg søkjarliste

Stillinga som departementsråd i Samferdselsdepartementet vart lyst ut 6. mars 2015 med søknadsfrist 20. april 2015. Fem har søkt stillinga, to kvinner og tre menn.

Søkjarliste:

  • Jan Terje Bakler, Oslo, 42 år, sjølvstendig konsulent
  • Thorbjørn Gaarder, Oslo, 59 år, chief credit officer
  • Villa Kulild, Oslo, 51 år, direktør
  • Isis Si, Asker, 31 år, sales support
  • Sven Torneberg, Oppegård, 57 år, konsulent
Til toppen