Samferdselsdepartementet: Endring blant statssekretærene – Reynir Johannesson ny statssekretær

Kongen har i statsråd i dag utnevnt politisk rådgivar Reynir Johannesson til statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet. Samtidig har Bård Hoksrud fått avskjed i nåde fra det samme embetet.

Reynir Johannesson er 29 år, og har siden oktober 2013 vært politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet.

 Oppdatert oversikt – statssekretærer i departementene.

Til toppen