Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samferdselsdepartementet: Line Klethagen utnevnt til underdirektør

I statsråd i dag ble seniorrådgiver Line Klethagen utnevnt til underdirektør i Kyst- og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet.

Line Klethagen er 33 år og har mastergrad i økonomi og ressursforvaltning fra Universitetet for miljø og biovitenskap i 2005. Hun arbeidet som rådgiver i Kystverket fra 2005 til 2007. I 2007 ble hun tilsatt som rådgiver i Samferdselsdepartementet, og hun ble seniorrådgiver i 2011. Line Klethagen har arbeidet i Miljøseksjonen, som nå ligger i Kyst- og miljøavdelingen, i åtte år, og har tidligere ivaretatt nestlederfunksjonen i seksjonen i ett år.

Kyst- og miljøavdelingen

Kyst- og miljøavdelingen har ansvaret for saker knyttet til kystforvaltningen, havmiljøet, havne- og sjøtransportpolitikken samt ansvaret for kystkultur. Avdelingen følger opp vedtak for sjøtransporten som er besluttet i Nasjonal transportplan, herunder havnepolitikk, fiskerihavne- og farledstiltak, drift og vedlikehold av maritim infrastruktur og lostjenesten. Videre har avdelingen ansvar for areal- og miljøsaker på kystforvaltningsområdet, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

Miljøseksjonen er ansvarlig for departementets arbeid med miljøspørsmål, deriblant virkemiddelbruk overfor miljøproblemer i samferdselssektoren. Miljøseksjonen koordinerer departementets arbeid med universell utforming. Seksjonen har videre ansvar for klimatilpasning, avgiftspolitiske saker spesielt knyttet til miljø- og transportavgifter og internasjonale miljøsaker.

Til toppen