Samferdselsdepartementet søker direktør for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet. Nå er åremålsstillingen på seks år ledig.

I en verden der marked, teknologi og kundeadferd i post- og ekomsektoren er i rask endring, arbeider Nkom for bærekraftig konkurranse der brukere i hele landet kan tilbys gode, sikre og fremtidsrettede tjenester. Sikkerhet og beredskap vil også være et viktig område for Nkom framover.

Samferdselsdepartementet søker nå etter en direktør for Nkom. Dette er en åremålsstilling for seks år av gangen, med mulighet for maksimalt to perioder. Direktøren må ha klare ambisjoner, strategiske evner og høy faglig integritet. Det vil også være viktig å sørge for at Nkom samarbeider godt med konkurranse-, forbruker, personvern-, justis- og forsvarsmyndigheter.

Søknadsfrist er 24. september 2017.
Se stillingsutlysningen her.

Til toppen