Samferdselsdepartementet tillater midlertidig "t-kryss" ved Eigersund næringspark

- Vi ønsker å bidra til utvikling av ny næringsvirksomhet. Da er gode veiløsninger særdeles viktig, og vi må finne løsninger som lar seg realisere. For å realisere Eigersund næringspark må det på plass en kryssløsning på E39. Nå gir vi tillatelse til at det kan bygges et såkalt t-kryss istedenfor et toplans kryss ved Eigestad i Eigersund kommune. Da håper jeg vi er et langt skritt nærmere at aktører kan investere i nye arbeidsplasser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Eigersund næringspark ved Eigestad, som vil bli fylkets nest største næringspark, har søkt om å få lage en midlertidig avkjørsel til næringsparken. Dette får de nå anledning til, men fordi det ikke er tatt stilling til trasé for E39 mellom Lyngdal vest og Sandnes skal t-krysset være en midlertidig løsning.

- Vi har et omfattende arbeid i gang med å utvikle en bedre E39 mellom Stavanger og Kristiansand. Målet er å knytte regionene tettere sammen gjennom raskere og tryggere veiforbindelse. Det er for tidlig å si hvilken veiløsning det blir fordi Eigersund. Vi kan ikke la utviklingen av næringsparken stå på vent. Derfor kan aktørene bak Eigersund næringspark bygge og finansiere en tilpasset kryssløsning som gjør at deres prosjekt kommer videre, avslutter Solvik-Olsen.

Til toppen