Samferdselsministeren - åpning av sykkelstamvei i Stavanger

Sted: