Vis hele kalenderen

28.04.2017

  • Samferdselsministeren - deltar i samarbeidsforum for grønn byutvikling

    Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

    Samferdselsministeren - deltar i samarbeidsforum for grønn byutvikling sammen med Kommunal- og moderniseringsministeren.