Samferdselsministeren - deltar på videomøte for fylkesmenn

Sted: