Vis hele kalenderen

09.05.2016

  • Samferdselsministeren - møte med Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkeskommuner om ny nasjonal transportplan, Ørsta

    Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

    Samferdselsministeren - møte med Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkeskommuner om ny nasjonal transportplan, Ørsta