Samferdselsministeren - videomøte med Norled

Sted: