Samferdselsministeren ber Avinor planlegge ny lufthavn i Bodø

– Regjeringen vil legge til rette for god byutvikling i Bodø og områdene rundt. Derfor vil regjeringen bidra med 2,4 milliarder kroner til å flytte Bodø lufthavn slik at sentrumsnære arealer kan brukes til byutvikling. Jeg vil nå be Avinor om å fortsette planleggingen av en ny lufthavn.

Det sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han besøkte Bodø lufthavn tirsdag.

– Flytting av lufthavnen i Bodø vil gi regionen en ny og moderne lufthavn, og samtidig frigi sentrumsnære arealer til nødvendig byutvikling. Gjennom National transportplan har derfor regjeringen satt av 2,4 milliarder kroner til ny lufthavn i Bodø. Vi har lagt opp til byggestart i første seksårsperiode, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet vil gi Avinor i oppdrag å fortsette arbeidet med å detaljplanlegge flyttingen av lufthavna, med sikte på å fremme en konsesjonssøknad. For å unngå unødvendige investeringer på dagens lufthavn tar regjeringen sikte på en rask avgjørelse. Prosjektet vil gjennomgå ekstern kvalitetssikring etter statens ordning for kvalitetssikring av store statlige prosjekter. Avinor vil ansette en prosjektdirektør med arbeidssted i Bodø.

Til toppen