Samferdselsministeren besøker måndag Nittedal, Hadeland, Sundvollen, Sandvika

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker i dag måndag 28. august ulike prosjekt og verksemder på strekninga Nittedal – Sandvika.

Merk: Reiseruta og tidspunkt under kan bli endra.

Presse kan kontakte politisk rådgjevar Rikard Gaarder Knutsen for oppdaterte detaljar: Mobil 456 32 450

Måndag 28. august

  • 0940-1000: Nittedal
  • 1050-1130: Hadeland Glassverk.
  • 1150-1230: Hønefoss; Treklyngen, Viken Skog
  • 1250-1330: Sundvollen Hotell
  • 1355-1500: Vegprosjektet Sandvika-Wøien
Til toppen