Samferdselsministeren besøker Norsk jernbanemuseum og Norsk vegmuseum søndag 11. juni

Ketil Solvik-Olsen vil søndag få en omvisning på Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Han vil deretter delta på en 25 års markering på Norsk vegmuseum ved Hunderfossen der statsråden vil ta det første spadetaket til et nytt bygg for Norsk kjøretøyhistorisk museum knyttet til Norsk vegmuseum.

Tidspunkter for besøkene:

 10.15: Norsk jernbanemuseum, Hamar

13.00:  Norsk vegmuseum, Hunderfossen

 Media er velkomne til å delta. Kontaktperson for journalister er politisk rådgiver Rikard Knutsen, telefon: 456 32 450.

 

Til toppen