Samferdselsministeren - digitalt møte med Nordland fylkeskommune

Sted: