Samferdselsministeren får overlevert KVU Rv7 over Hardangervidda 27. oktober

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen får tirsdag 27. oktober overlevert konseptvalgutredning (KVU) for Rv7 over Hardangervidda. Det skjer under Statens vegvesens konferanse på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet.

Hovedtema for konferansen er veiforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. Samferdselsministeren skal også holde et innlegg på konferansen.

- Beslutningen om hvilke strekninger som skal utgjøre de framtidige hovedveiforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet, er viktig. Vi går nå gjennom et omfattende materiale om saken, blant annet høringsuttalelser som er mottatt etter at Statens vegvesen i januar i år la fram en utredning om øst-vestforbindelser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- På konferansen på tirsdag vil lokale interessenter komme med en siste appell. Sammen med KVU Rv7 er dette godt å ta med seg før beslutning om hovedveiforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet tas, sier Solvik-Olsen, som i sitt innlegg også vil si noe om den videre politiske prosessen knyttet til valg av hovedveiforbindelser mellom øst og vest, og hvordan han ser for seg å tilpasse dette til arbeidet med Nasjonalt transportplan 2018-2029.

Oppdatert: Les KVU Rv 7 her

 

Nedlastbart bilde på Flickr: