Samferdselsministeren inviterer til folkemøte i Bergen mandag om øst-vest-forbindelser

Mandag 16. februar kl. 19 blir det åpent folkemøte på Hotell Norge i Bergen. Samferdselsministeren og hans stab vil ha gode råd fra engasjerte vegbrukere før Samferdselsdepartementet tar stilling til hovedforbindelse mellom øst og vest.

I tillegg til folkemøtet, kjører samferdselsministeren og statssekretær Bård Hoksrud mandag og tirsdag alle de aktuelle rutene, for å se på tilstanden på vegnettet og lytte til de som bor langs veien.

Folkemøtet finner sted mandag 16. februar  i Bankettsalen, Radisson Blu Hotel Norge, Bergen, kl. 19 til 21.

Det blir innlegg fra blant andre samferdselsministeren og vegdirektøren - og debatt med innlegg fra salen.

Dette er et åpent folkemøte, og pressen er velkommen.

Kontaktpersoner: Susanne Moen Stephansen, Samferdselsdepartementet, tlf: 480 32 792 og Reynir Jóhannesson, politisk rådgiver, Samferdselsdepartementet, tlf.: 465 48 595.

Til toppen