PRESSEINVITASJON: Samferdselsministeren markerer oppstart av ny godsrute i Risavika

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer fredag 23. februar til Risavika havn i Sola kommune for å markere at en ny godsrute mellom Stavanger og Kristiansund har startet opp. Godsruten er et av de første prosjektene til å motta støtte fra den nye tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø.

Markeringen vil inneholde en presentasjon av konseptet base-base sjø hvor skipet «Hannah Kristina» nylig er satt i rute mellom forsyningsbasene i Sør-Norge. Skipet er et multi-purpose skip som er ombygget til å bli en kombinert kjemikalietanker, ro-ro og lo-lo skip. Rederiet Base Marine som eier «Hannah Kristina», har fått innvilget støtte fra Kystverket gjennom tilskuddsordningen «gods fra vei til sjø» for å etablere en fast godsrute som skal overføre laster som tidligere har gått på vei mellom Stavanger og Kristiansund, med oljebasene som primære anløpshavn. Kuehne + Nagel har leid inn skipet, samt operatør og befrakter.

Den nye ruten vil hovedsakelig betjene kontraktlaster innenfor petroleumsindustrien, men vil også satse på overføring av konsumbaserte laster.

Program for dagen:

14:30 – 14:40 Velkommen & introduksjon

14:40 – 15:00 Kuehne + Nagel: Presentasjon av konseptet «base base sjø» og skipet «Hannah Kristina».

15:00 – 15:10 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

15:15 – 15:30 Kystverket: avdelingsdirektør Sven Martin Tønnesen og regiondirektør John Erik Hagen

15:30 – 15:50 Spørsmålsrunde

15:50 – 16:00 Omkledning til verneutstyr, forflytning fra møterom til kai

16:00 – 17:00 Mulighet for visningstur ombord i «Hannah Kristina» ved kai i lokalt havnebasseng (Risavika/Tananger)

 

Pressen er velkommen til å være med på markeringen. Kontaktperson for samferdselsministeren er kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas, mobil 45 29 97 12.

 

Når: Fredag 23. februar kl 1430

Hvor: Risavika havnering 247, Tananger

Til toppen