Samferdselsministeren møtte asfaltbransjen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Regjeringen er opptatt av å forbedre dekket på veiene våre på en så effektiv måte som mulig. Det er derfor viktig og nyttig at vi møter asfaltbransjen og Vegdirektoratet for å diskutere utfordringer og muligheter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Onsdag 30. mars var asfaltbransjen invitert til Samferdselsdepartementet for å ha et møte med samferdselsministeren og Vegdirektoratet. En bredt sammensatt gruppe fra bransjen ga sine innspill.

– Miljø- og ressursbetraktninger i asfaltarbeidet er viktig, og jeg ønsker å legge til rette for mer gjenvinning av asfalt. I dette møtet fikk jeg presentert noen konkrete eksempler på hvordan bransjen opplever at regelverket er et hinder, og forslag til hvordan Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet kan bidra til å løse disse.

– De siste årene har regjeringen økt bevilgningene og fått vesentlig vekst i andel riksveier med godt asfaltdekke. Men vi er samtidig opptatt av å få mer igjen for pengene og vektlegge miljøperspektivene. Jeg er derfor glad for å møte en asfaltbransje som deler denne tilnærmingen og vil jobbe videre mot felles mål, sier Solvik-Olsen.