Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samferdselsministeren til Akershus og Østfold 26. november

Samferdselsminister Jon Georg Dale er i Akershus og Østfold mandag 26. november. Dale skal befare veier i de to fylkene og få orienteringer av Statens vegvesen. Pressen er invitert til å delta.

Statsrådens program er som følger:

  • Kl. 11.45: Stopp på Hvam (Olavsgaard). Orientering om innfartsparkering, ramper og kryss på Hvam og Skedsmovollen, kollektivfelt på E6 og kollektivfelt på fv. 159.  

  • Kl. 12:05: Avreise fra Hvam via rv. 22 til Fetsund.

  • Kl. 12:25: Ankomst Fetsund – stopp ved bensinstasjon på østsida av elva. Orienteringer om rv. 22 Glommakryssingen og arbeidet med konseptvalgutredningen "KVU for vegforbindelse øst for Oslo", som omfatter korridorene rv. 22/rv. 111 og fv. 120 med tilknytninger mot rv. 4 og E6 i nord.

  • Kl. 13.00: Avreise Fetsund. Rv. 22 sørover til kryss med E18, deretter E18 vestover til kryss med fv. 120 (Elvestad). Deretter fv. 120 sørover til Moss.

  • Kl. 14.35: Ankomst Moss. Stopp bensinstasjon Noreløkka (på høyre side rett etter kryssing Mosseelva). Informasjon om rv. 19 og om ny rv. 19 gjennom Moss.

  • Slutt innen kl. 15.30.

Presse som ønsker å delta, må melde seg på - med spesifikk informasjon om hvilke(t) stopp de vil møte opp på - til:

Pressekontakt Edvard Andersen, Kommunikasjonsenheten, Samferdselsdepartementet, mobiltelefon: 905 11 667, e-post: edvard.andersen@sd.dep.no.

Journalister må selv besørge transport hvis de vil se på veistrekningene som samferdselsministeren skal befare.   

 

Til toppen