Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samferdselsministeren til Innlandet 1. juli 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide reiser til Innlandet for å delta på åpning av ny E6-strekning, befare vei- og jernbaneprosjekter, møte lokalpolitikere og næringsliv, og motta et surfebrett. Pressen er velkommen til delta på å være med på store deler av programmet.

Programmet for dagen ser slik ut:

Kl. 08.30-09.30 - InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika

Kl. 08.40-09.10: Befaring i minibuss anleggsområde for ny Tangen stasjon, tilkomstvei til Tangenvika bru og andre tilpasninger i regi av Bane NOR. Oppmøte: Bane NORs rigg i Espavegen 13, Tangen

Kl. 09.10-09.30: Orientering på riggen i Espavegen 13 om Bane NORs videre arbeid med prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika og innspill fra NHO, lokalpolitikere og representanter fra næringsliv.

Krav til verneutstyr og smitteverntiltak gjør at det kan være begrenset med plass. Presse som ønsker å delta, må melde seg på i forkant til Bane NORs Birgitte Langballe, tlf.nr.: 90990729, e-post: [email protected].

Journalister og fotografer oppfordres til å opplyse om de ønsker å delta på befaring og/eller seansen på riggen i etterkant. Presse som vil på befaring, må opplyse om skonummer på grunn av krav til vernesko.  

Kl.10.20-11.00 - Riksvei 3/25

Kl.10.20-10.40: Elsykkeltur med Statens vegvesen på ny riksvei på mellom Tønsetkrysset (Chausseen 135, 60.827532 – 11.267767) og Ånestad kontrollstasjon (Myklegard), med orientering om prosjektet Riksvei 3/25 Løten-Elverum. Ved dårlig vær blir det tur med minibuss på strekningen.

Kl.10.40-10.45: Kort orientering ved Statens vegvesen om Ånestad kontrollstasjon

Kl.10.45-11.00: Innspill fra NHO, lokalpolitikere og bedrifter om behov for videre utbygging av riksvei 25 mot Hamar på Ånestad kontrollstasjon

Journalister som ønsker å delta på elsykkelturen med samferdselsministeren, må ta med egen sykkelhjelm. Ved dårlig vær stiller Statens vegvesen med minibuss på strekningen Tønsetkrysset -Ånestad.

Krav om vernetøy og ivaretakelse av smittevernhensyn gjør at det kan være begrenset med plass. Presse som ønsker å delta, må på forhånd melde seg på til Statens vegvesens kommunikasjonsrådgiver Erik Rebne Larsstuen, tlf.nr.: 958 42 248, e-post: [email protected].

Journalister og fotografer oppfordres til å opplyse om de ønsker å delta på sykkeltur og/eller seansen på Ånestad kontrollstasjon. De som skal sykle, må ha med egen sykkelhjelm.


Kl. 11.30-13.00 - Offisiell åpning av veistrekningen E6 Kåterud-Brumunddal

Se egen presseinvitasjon fra Nye Veier AS


Kl. 14.00-15.00 - Møte om E16 gjennom Fagernes og riksvei 4

Seansen arrangeres av NHO hos SINTEF Manufacturing i Enggata 40 på Raufoss. Lokalpolitikere, interesseorganisasjoner og næringsliv vil være til stede.

Presse som ønsker å delta, kan kontakte regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet, tlf.nr.: 99 64 75 02, e-post: [email protected]


Kl. 15.30-16.00 - Overrekkelse av surfebrett ved Einafjorden

I en Dagsnytt 18-sending tidligere i år uttalte samferdselsminister Hareide at det ikke lages smittevernutstyr på Toten. Den uttalelsen viste seg å ikke stemme, for bedriften Less Emergency Equipment produserer slikt utstyr. Hareide beklaget og la seg flat som et surfebrett.

Ved Einafjorden møter samferdselsministeren Less Emergency Equipment og lokalpolitikere, deriblant Vestre Toten kommunes ordfører, som skal overrekke Hareide et surfebrett.

Oppmøtested: Eina stasjon    


Kontaktperson for statsråd Hareide på reisen i Innlandet: Edvard Andersen, Kommunikasjonsenheten, Samferdselsdepartementet, tlf.: 905 11 667, e-post: [email protected]

Vel møtt!

Til toppen