Samferdselsministeren vil lytte til motorsportmiljøene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Motorsportmiljøene engasjerer mange mennesker og grupper på ulike nivå, både profesjonelle utøvere og entusiaster på amatørnivå. Jeg ønsker å høre hvordan motorsportmiljøene mener at Samferdselsdepartementet kan bidra til at miljøene og banene de bruker, kan utvikles på en positiv måte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Mandag 9. november er motorsportmiljøet invitert til Samferdselsdepartementet for å ha et møte med samferdselsministeren.

Vegdirektoratet arbeider nå med en gjennomgang og revisjon av forskrift om blant annet motorsport på lukket bane.

– Jeg ønsker at flest mulig at de aktørene som berøres av dette arbeidet blir involvert. Derfor ønsker jeg å ha et møte for å høre hva som er viktig for dem, sier Solvik-Olsen.