Samferdselsministerens program tirsdag: Kollektivtrafikk, bymiljø og Oslos trafikkutfordringer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På tirsdagens møteprogram for samferdselsministeren er kollektivtransport og storbyområdenes trafikk- og miljøutfordringer sentrale tema.

Tirsdag 3. november

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner kl 0810 et frokostmøte i regi av Opplysningsrådet for veitrafikken.

Møtet og debatten finner sted på Hotel Bristol. Tema er hvordan trafikkutfordringene i et Stor-Oslo i vekst skal løses, E18-debatten og Oslopakke 3.

Mer om arrangementet

(For pressehenvendelser - Karin Yrvin, Opplysningsrådet for veitrafikken: 948 35 447)

Samferdselsministeren åpner kl 0930 Kollektivtrafikkonferansen 2015 på Folkets Hus, Oslo. Trender og innovasjon er i fokus.

Blant temaene:

• Kollektiv-Norge i 2030
• Framtidens reiser
• Hvem er kundene og hva er de opptatt av?
• Hvordan organisere framtidens kollektivtrafikk?

Mer om arrangementet

Samferdselsministeren deltar på Grieg Investor-konferansen, Bygdøy (kl 1230-1330).

Tema er er innovasjon, vekst og avkastning i Norge.

Mer om konferansen

Samferdselsministeren har kl 14-15 møte med storbyområder om lavutslippsoner.

Møtet finner sted i Samferdselsdepartementet. Blant deltakerne er Oslos byråd for miljø og samferdsel og representanter fra Drammen, Trondheim, Bergen og Stavanger.