Samferdselsnytt 1/2012

Rapport fra post- og teleråd Willy Jensen og transportråd Olav Grimsbo, EU-delegasjonen

Europaparlamentet vil styrke regionale lufthavner og flypassasjerers rettigheter. Les også om status for forhandlingene om regelverket om gjesting i internasjonale mobilnett (roaming) og andre aktuelle saker i siste utgave av Samferdselsnytt fra post- og teleråd Willy Jensen og transportråd Olav Grimsbo.

Europaparlamentet vil styrke regionale lufthavner og flypassasjerers rettigheter. Les også om status for forhandlingene om regelverket om gjesting i internasjonale mobilnett (roaming) og andre aktuelle saker i siste utgave av Samferdselsnytt fra post- og teleråd Willy Jensen og transportråd Olav Grimsbo.

Her er et par smakebiter på hva du kan lese mer om i Samferdselsnytt 1/2012

Internettsikkerhet
Europakommisjonen og Europaparlamentet vil styrke mandatet til EU-byrået for nett og informasjonssikkerhet (ENISA) og varsler en ny strategi for sikkerhet i nettet. På grunn av økt grad av digitalisering er det viktig å få et robust og sikkert internett, slik at bedrifter og private aktører på en sikker måte kan benytte nettet. ENISA vil være den fremste EU-aktøren i organiseringen av dette arbeidet. Norge deltar i ENISA.

Internasjonal gjesting (roaming)
Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet er i sluttforhandlinger om regelverket om gjesting i  internasjonale mobilnett (roaming III-forordningen). Regelverket setter en makspris på hva operatørene kan forlange for roaming-tjenester (bruk av mobil i utlandet).  Siden dagens forordning utløper 30. juni 2012, er det viktig å bli enige om en ny forordning for å sikre forbrukerne lavere mobilpriser.

Luftfart
Europaparlamentet vil styrke regionale lufthavner og flypassasjerenes rettigheter. Når det gjelder rettigheter for flypassasjerer, ønsker Europaparlamentet å styrke disse generelt også styrke funksjonshemmede flypassasjerer spesielt. Parlamentet vil ha bedre informasjonstilgang, samt en mer balansert ansvarsfordeling mellom flyselskaper og tredjepart. Dette vil gi passasjerer en sterkere stemme når det oppstår situasjoner på reisen. Blant de mer konkrete forslagene fra rapportøren er at flypassasjerene skal ha rett til gratis endring av booking inntil 48 timer før avreise. Skader på helsemateriell, som for eksempel rullestoler, skal erstattes fullt ut.

Europaparlamentet holder også på med en resolusjon om regionale lufthavner. Parlamentet ønsker at regionalflyplasser får større oppmerksomhet og at det blir bedre utnyttelse av kapasiteten ved de regionale lufthavene slik at man kan avlaste de store knutepunktflyplassene.

Les hele siste utgave av Samferdselsnytt her.

Til toppen