Samferdselsnytt 2/2011

I årets andre nyhetsbrev fra samferdselsråd Olav Grimsbo kan du lese om norske innspill til EUs trafikksikkerhetspolitikk, Europakommisjonens veikart for lavkarbonøkonomi, den kommende hvitboken om transport og mye mer.

Hovedsaker:

  • Hvitboken om transportpolitikken vil inneholde radikale grep for lavkarbonøkonomi og energieffektivisering.
  • Skritt nærmere etableringen av Single European Sky.
  • Norge deltok i uformelt transportministermøte om ny europeisk infrastrukturpolitikk.
  • Vanskelige trepartsforhandlinger om Eurovignett-direktivet; øremerking ett av stridstemaene.
  • Norske innspill til EUs trafikksikkerhetspolitikk mot 2020.
  • Forhandlinger om grensekryssende håndheving av trafikkforseelser.
  • Ambisiøs radiospektrumpolitikk under utforming i Europaparlamentet.

Se hele nyhetsbrevet i PDF-format ved å klikke her

Til toppen