Samferdselsnytt 2/2012

Rapport fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen, EU-delegasjonen

Det er flertall i Rådet for modernisering av regelverket for bakkehåndteringstjenestene ved lufthavnene og enighet om nye retningslinjer for transportnettverket TEN-T. Europakommisjonen skal også komme med en ny strategi for sikkerhet på internett. Dette er saker du kan lese mer om i denne utgaven av Samferdselsnytt utarbeidet av transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen.

Se hele Samferdselsnytt 2/2012 her.

Dette er noen av hovedsakene:

- Enighet om nye retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket TEN-T i Rådet med betydelig modifisering av Europakommisjonens forslag. Europaparlamentet vil trolig komme med innstilling som er nærmere Kommisjonens ambisjoner.

- Europaparlamentet klar til å forsvare Europakommisjonens budsjettforslag for finansieringsordningen Connecting Europe Facility (CEF). Avgjørende for gjennomføringen av ”infrastrukturpakken” for transport, telekom og energi.

- Skjørt flertall i Rådet for modernisering av regelverket for bakkehåndteringstjenestene ved lufthavnene. Europaparlamentet forventes å innta en mer konkurranseorientert holdning. Fortsatt et stykke fram til et indre marked.

- Europakommisjonens forslag om å akseptere modulvogntog i nabolandstrafikk skaper politisk rabalder i Europaparlamentet. Motstanderne frykter for jernbanens konkurranseevne. Sterk kritikk av Europakommisjonens framgangsmåte. Transportkommissær Siim Kallas vil overveie saken en gang til.

- Innlemmingen av luftfarten i EUs kvotehandelssystem vekker sterk kritikk fra tredjeland. Frykt for handelspolitiske mottiltak. Det arbeides intenst med å finne en global løsning gjennom Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO).

- Effektivisering av kontrollen med bruk av ferdskriver i yrkestrafikken: Uenighet om integrasjon av førerkort og sjåførkort mellom Rådet og Europaparlamentet. Rådet avviser integrering, mens Europaparlamentet er åpen for Europakommisjonens forslag. Personvernhensyn sterkt framme.

- Både Europakommisjonen og Europaparlamentet arbeider med omfattende tiltakspakke for forbedring av sikkerheten på internett. En ny europeisk strategi for sikkerhet i internett utarbeides av tre kommissærer, Neelie Kroes (digital dagsorden), Cecilia Malmström (innenrikssaker) og Catherine Ashton (utenrikssaker og sikkerhetspolitikk). 

- Europakommisjonen har vært svært aktiv overfor flere medlemsland i konkrete saker knyttet til regulering av telekommunikasjon og statenes tolking av EU regelverket.

 

 

Til toppen