Samferdselsnytt 4/2012

Rapport fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen, EU-delegasjonen

Europakommisjonen vil legge frem et forslag til strategi for sikring av Internett over sommeren. Nytt regelverk for jernbanen som det nylig ble enighet om innebærer forenkling og modernisering og forventes å forsterke utviklingen mot et indre jernbanemarked. Les mer om disse og andre saker i Samferdselsnytt fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen.

Danskenes formannskap går mot slutten og kypriotene overtar stafettpinnen 1. juli. Danskene har fått mye ros fra transportkomiteen i Europaparlamentet for et vellykket formannskap. Innen transportområdet har de klart å skaffe enighet om retningslinjene for det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T), deler av lufthavnspakken og omarbeiding av regelverket for jernbane.

Europakommisjonen vil styrke cybersikkerhet
Europakommisjonen jobber med et omfattende forslag til strategi for sikring av internett som vil bli lagt frem etter sommeren. Europaparlamentet oppfordrer Europakommisjonen til å fremlegge konkrete tiltak for beskyttelse av kritisk elektronisk infrastruktur.

Europaparlamentet og Rådet enige om jernbanepakken
Etter vanskelige forhandlinger er Rådet, Europaparlamentet og Europakommisjonen kommet til enighet om et omarbeidet regelverk for jernbanen (Jernbanepakke I). Det nye regelverket innebærer forenkling og modernisering, og forventes å forsterke utviklingen mot et indre jernbanemarked. Flere venter imidlertid på de neste store grepene, blant annet konkurranse i persontransport innenlands.

Enighet om infrastrukturpakken CEF
På transportministermøtet i juni kom medlemslandene til delvis uformell enighet («partial general approach») om forslaget til EUs nye finansieringsinstrument for transeuropeisk infrastruktur, Connecting Europe Facility (CEF). Enighet om budsjettet gjenstår, og det vil bli diskusjoner mellom Europaparlamentet og Rådet om de økonomiske rammene for infrastrukturpakken.

Les mer om disse og flere saker i siste utgave av Samferdselsnytt.

Til toppen