Samferdselsnytt 5/2011

EUs nye langtidsbudsjett, nytt regelverk for jernbanesektoren og evaluering av det ungarske formannskapet er blant sakene i dette nyhetsbrevet fra samferdselsråd Olav Grimsbo.

Dette er hovedsakene i denne utgaven av Samferdselsnytt:

  • Europakommisjonen foreslår i EUs langtidsbudsjett 2014-2020 et nytt infrastrukturfond. Hard tautrekking kan ventes.
  • Enighet i Rådet om nytt regelverk for jernbanesektoren.
  • Kompromiss om Eurovignette-direktivet mellom EU-institusjonene.
  • Enighet om grensekryssende håndheving av trafikkforseelser.
  • Divergerende syn på hvitboken om transportpolitikken i Rådet
  • Forslag om revidert roaming-forordning. Europakommisjonen presser fram reell konkurranse og lavere priser.
  • Ungarsk formannskap med gode resultater både på transport- og telekom-området
  • Nye retningslinjer for transportinfrastrukturprogrammet TEN-T og radiospektrumpolitikken er viktige prioriteter for det polske formannskapet.
  • Eksperter ser på kabotasje (transport mellom steder i en annen stat enn der hvor transportøren hører hjemme) og andre sider ved det indre vegtransportmarkedet.

Hele nyhetsbrevet kan lastes ned her (pdf – 761 kb)

Til toppen