Samferdselsnytt 8/2009

Siste samferdselsnytt har kommet. Les blant annet mer om luftfartsavtale med Indonesia, ny strategi for informasjonssamfunnet, EUs digitale bibliotek og sektoranalyse på post og telekom.

DG TREN
KOM informerte 17. august om forhandlingsstart for inngåelse av en såkalt horisontal luftfartsavtale med Indonesia. Et sentralt formål med disse avtalene er å erstatte nasjonalitetsklausuler i allerede inngåtte avtaler med en EU-klausul. Det for å sikre at alle EU-operatører kan fly på allerede inngåtte avtaler. Avtalen med Indonesia er 40. horisontale luftfartsavtale som KOM inngår. KOMs presse-melding kan finnes her.

 

SESAR Joint Undertaking (JU)
SESAR JU informerte i pressemelding 18. august at man har nedsatt en vitenskapelig komité med 12 vitenskapsmenn og –kvinner. Formålet med komiteen er å bidra til utviklingen SESAR. SESAR JUs pressemelding kan finnes her. Professor Lena Martensson (human factors) fra Kongelig teknologisk Institutt, Stockholm er eneste skandinav i gruppen.

 

DG INFSO
KOM presenterte 4. august meddelelse om digital konkurranseevne. Denne viser at EUs digitale sektor har vokst voldsomt siden 2005. 56 % av EUs innbyggere bruker nå internet jevnlig kontra ca. en tredjedel i 2005. Antallet mobilabonnement har nå også passert antall innbyggere i EU. På begge disse områdene, internett og mobilabonnement, fremstår nå EU som en global leder. Samtidig med meddelelsen om digital konkurranseevne, presenterte KOM en høring om prioriteringer for ny strategi for informasjonssamfunnet i Europa for 2010-2015. Høringsfrist er 9. oktober. Meddelelsen finnes her, og høringen her.

 

KOM informerte 18. august om at det skal investeres €18 millioner i forskning for å styrke neste generasjons mobilnettverk 4G[1]. KOM har i den forbindelse besluttet å støtte teknologien LTE Advanced (Long Term Evolution). En teknologi som skal kunne tilby opptil 100 ganger raskere internett enn dagens 3G-nett. I pressemeldingen refereres det til valget av GSM-standarden i sin tid og til bruk av den digitale dividenden. Norge nevnes i pressemeldingen et av flere land hvor det pågår utprøving av 4G-teknologi, jf.: “In Europe, [4G] … is currently being trialled by mobile operators in Finland, Germany, Norway, Spain, Sweden and the UK and is expected to be commercially available in Sweden and Norway in the first half of 2010.”. I annekset til pressemeldingen fremgår det videre at TelioSonera planlegger å tilby 4G-tjenester i Norge fra 2010. KOMs pressemelding finnes her.

 

KOM presenterte 20. august anbefaling om mediakunnskap i en digital mediaverden. Her fokuseres det på de utfordringer som endringene skaper for vanlige folk og KOM fremhever at alle, så vel unge som gamle, kan havne utenfor IKT-samfunnet. KOM oppfordrer i den forbindelse bl.a. landene og mediaindustrien til økt oppmerksomheten rundt hvordan folk sprer personlig informasjon i den digitale verden. KOMs pressemelding finnes her og KOMs anbefalinger her.

 

KOM presenterte 21. august meddelelsen ”eCall: Time for Deployment”. Det fremgår av meddelelsen at fremdriften for eCall-systemet, et system som gjør det mulig for kjøretøy å automatisk kontakte nærmeste nødsentral og overføre presis lokasjon og eventuelt ytterligere opplysninger, går for sakte og at flere tiltak er nødvendig. Et av disse tiltakene kan være ”… setting up a regulatory framework for deploying eCall”. KOMs meddelelse kan finnes her, faktaark om eCall her og en informasjonsvideo her.

 

KOM offentliggjorde 24. august oversikten over de 52 finalistene for eGovernment-prisen 2009, en pris for offentlige IKT-initiativer for livskvalitet, myndighetskontakt og konkurransekraft. To norske initiativ er blant de 52 finalistene (Elmer 2 og Altins tjeneste knyttet til heftelser i fast eiendom). Hele oversikten kan finnes her. Prisen skal utdeles ifm. eGovernment-konferansen i Malmø 18.-20. november 2009.

 

KOM informerte 28. august om at samlingen til EUs digitale bibliotek Europeana er fordoblet siden starten i november 2008. 4,6 millioner digitaliserte bøker, kart, bilder, filmer og andre publikasjoner ligger nå i biblioteket. KOM lanserte samtidig høring om utfordringene knyttet til bokdigitalisering - i et Europa med en fragmentert opphavslovgiving for digitale publikasjoner. KOMs pressemelding finnes her og høringen her. Høringsfrist er 15. november. Høringen må sees i sammenheng med Google Book Search – prosjekt, der Google arbeider med å digitalisere ”ikke-kommersielle” bøker. Google har nå inngått et kompromiss med Authors Guild and the Association of American Publishers om etablering av et bokregister – et kompromiss som Det amerikanske justisdepartementet nå vurderer. En utfordring i den forbindelse er hvilken tilgang europeiske brukere vil få til f. eks. europeiske bøker som Google digitaliserer., jf. f. eks. høringsspørsmål 8: ”How can the difference in the level playing field for digitising and making accessible older works between the US and Europe … be addressed in a pragmatic way.”. Siste pressemelding fra KOM i saken følger her. 

 

DG EMPL
KOM presenterte 3. august to rapporter om implementering 2005-2006 av direktiv 2002/15/EF om arbeidstid for personer involvert i veitranport og direktiv 3820/85/EF om harmonisering av sosiale bestemmelser relatert til veitransport. De to rapportene kan finnes her og her.

 

KOM presenterte 17. august 2009 sektoranalyser på post og telekom, i lys av økt privatisering og liberalisering på områdene. Begge analysene fremhever økt fleksibilitet og spesifikk utdanning for å møte nye krav for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Begge rapportene kan finnes her.

 

RÅDET OG EUROPAPARLAMENTET
Det har ikke vært avholdt rådsmøter eller møter i Europaparlamentet i august.

 

Vennlig hilsen,

 

Carsten Horn-Hanssen
Samferdselsråd

 

Jonas Helseth
Rådgiver samferdsel og energi

 

 


[1] I tillegg til de 25 millioner Euro som Kommisjonen allerede har gitt i forskningsstøtte til LTE i perioden 2004-2007.

Siste samferdselsnytt har kommet. Les blant annet mer om luftfartsavtale med Indonesia, ny strategi for informasjonssamfunnet, EUs digitale bibliotek og sektoranalyse på post og telekom.

DG TREN
KOM informerte 17. august om forhandlingsstart for inngåelse av en såkalt horisontal luftfartsavtale med Indonesia. Et sentralt formål med disse avtalene er å erstatte nasjonalitetsklausuler i allerede inngåtte avtaler med en EU-klausul. Det for å sikre at alle EU-operatører kan fly på allerede inngåtte avtaler. Avtalen med Indonesia er 40. horisontale luftfartsavtale som KOM inngår. KOMs presse-melding kan finnes her.

 

SESAR Joint Undertaking (JU)
SESAR JU informerte i pressemelding 18. august at man har nedsatt en vitenskapelig komité med 12 vitenskapsmenn og –kvinner. Formålet med komiteen er å bidra til utviklingen SESAR. SESAR JUs pressemelding kan finnes her. Professor Lena Martensson (human factors) fra Kongelig teknologisk Institutt, Stockholm er eneste skandinav i gruppen.

 

DG INFSO
KOM presenterte 4. august meddelelse om digital konkurranseevne. Denne viser at EUs digitale sektor har vokst voldsomt siden 2005. 56 % av EUs innbyggere bruker nå internet jevnlig kontra ca. en tredjedel i 2005. Antallet mobilabonnement har nå også passert antall innbyggere i EU. På begge disse områdene, internett og mobilabonnement, fremstår nå EU som en global leder. Samtidig med meddelelsen om digital konkurranseevne, presenterte KOM en høring om prioriteringer for ny strategi for informasjonssamfunnet i Europa for 2010-2015. Høringsfrist er 9. oktober. Meddelelsen finnes her, og høringen her.

 

KOM informerte 18. august om at det skal investeres €18 millioner i forskning for å styrke neste generasjons mobilnettverk 4G[1]. KOM har i den forbindelse besluttet å støtte teknologien LTE Advanced (Long Term Evolution). En teknologi som skal kunne tilby opptil 100 ganger raskere internett enn dagens 3G-nett. I pressemeldingen refereres det til valget av GSM-standarden i sin tid og til bruk av den digitale dividenden. Norge nevnes i pressemeldingen et av flere land hvor det pågår utprøving av 4G-teknologi, jf.: “In Europe, [4G] … is currently being trialled by mobile operators in Finland, Germany, Norway, Spain, Sweden and the UK and is expected to be commercially available in Sweden and Norway in the first half of 2010.”. I annekset til pressemeldingen fremgår det videre at TelioSonera planlegger å tilby 4G-tjenester i Norge fra 2010. KOMs pressemelding finnes her.

 

KOM presenterte 20. august anbefaling om mediakunnskap i en digital mediaverden. Her fokuseres det på de utfordringer som endringene skaper for vanlige folk og KOM fremhever at alle, så vel unge som gamle, kan havne utenfor IKT-samfunnet. KOM oppfordrer i den forbindelse bl.a. landene og mediaindustrien til økt oppmerksomheten rundt hvordan folk sprer personlig informasjon i den digitale verden. KOMs pressemelding finnes her og KOMs anbefalinger her.

 

KOM presenterte 21. august meddelelsen ”eCall: Time for Deployment”. Det fremgår av meddelelsen at fremdriften for eCall-systemet, et system som gjør det mulig for kjøretøy å automatisk kontakte nærmeste nødsentral og overføre presis lokasjon og eventuelt ytterligere opplysninger, går for sakte og at flere tiltak er nødvendig. Et av disse tiltakene kan være ”… setting up a regulatory framework for deploying eCall”. KOMs meddelelse kan finnes her, faktaark om eCall her og en informasjonsvideo her.

 

KOM offentliggjorde 24. august oversikten over de 52 finalistene for eGovernment-prisen 2009, en pris for offentlige IKT-initiativer for livskvalitet, myndighetskontakt og konkurransekraft. To norske initiativ er blant de 52 finalistene (Elmer 2 og Altins tjeneste knyttet til heftelser i fast eiendom). Hele oversikten kan finnes her. Prisen skal utdeles ifm. eGovernment-konferansen i Malmø 18.-20. november 2009.

 

KOM informerte 28. august om at samlingen til EUs digitale bibliotek Europeana er fordoblet siden starten i november 2008. 4,6 millioner digitaliserte bøker, kart, bilder, filmer og andre publikasjoner ligger nå i biblioteket. KOM lanserte samtidig høring om utfordringene knyttet til bokdigitalisering - i et Europa med en fragmentert opphavslovgiving for digitale publikasjoner. KOMs pressemelding finnes her og høringen her. Høringsfrist er 15. november. Høringen må sees i sammenheng med Google Book Search – prosjekt, der Google arbeider med å digitalisere ”ikke-kommersielle” bøker. Google har nå inngått et kompromiss med Authors Guild and the Association of American Publishers om etablering av et bokregister – et kompromiss som Det amerikanske justisdepartementet nå vurderer. En utfordring i den forbindelse er hvilken tilgang europeiske brukere vil få til f. eks. europeiske bøker som Google digitaliserer., jf. f. eks. høringsspørsmål 8: ”How can the difference in the level playing field for digitising and making accessible older works between the US and Europe … be addressed in a pragmatic way.”. Siste pressemelding fra KOM i saken følger her. 

 

DG EMPL
KOM presenterte 3. august to rapporter om implementering 2005-2006 av direktiv 2002/15/EF om arbeidstid for personer involvert i veitranport og direktiv 3820/85/EF om harmonisering av sosiale bestemmelser relatert til veitransport. De to rapportene kan finnes her og her.

 

KOM presenterte 17. august 2009 sektoranalyser på post og telekom, i lys av økt privatisering og liberalisering på områdene. Begge analysene fremhever økt fleksibilitet og spesifikk utdanning for å møte nye krav for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Begge rapportene kan finnes her.

 

RÅDET OG EUROPAPARLAMENTET
Det har ikke vært avholdt rådsmøter eller møter i Europaparlamentet i august.

 

Vennlig hilsen,

 

Carsten Horn-Hanssen
Samferdselsråd

 

Jonas Helseth
Rådgiver samferdsel og energi

 

 


[1] I tillegg til de 25 millioner Euro som Kommisjonen allerede har gitt i forskningsstøtte til LTE i perioden 2004-2007.

Til toppen