Samferdselsnytt 8/2011

Kommisjonen har lagt frem et forslag til infrastrukturpakke for transport, telekommunikasjoner og energi som viser infrastrukturpolitikkens betydning for det indre marked. Les også siste nytt om radiospektrum, jernbane og luftfart i denne rapporten fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen.

Hele siste utgave av Samferdselsnytt kan leses her.

Hovedpunktene i rapporten:
· Kommisjonens forslag til ny infrastrukturpakke for transport, digitale nettverk og energi skal framskynde prioriterte investeringer i transeuropeisk infrastruktur. Kommisjonen foreslår at de nye retningslinjene for det europeiske transportnettverket (TEN-T) og retningslinjene for digitale nettverk også skal gjelde for EØS slik som dagens retningslinjer

· Kommisjonen, Europaparlamentet og det polske formannskapet ble 24. oktober enige om et kompromiss om EUs radiospektrumpolitikk.  Kompromisset går langt i å gi retningslinjer for hvilke spektrumsbånd som skal frigis til mobilt bredbånd.

· På transportrådsmøtet 6. oktober ble en revisjon av ferdskriverdirektivet diskutert.  Det kom frem bekymring for kostnader og effektivitet.

· Lufthavn- eller flyplasspakken (Airports Package) skal etter planen legges frem før årskiftet. Dette er flere forslag fra Kommisjonen for å regulere aspekt ved flytrafikk, som håndtering av bakketjenester ved flyplasser, tildeling av tider for å ta av eller lande, samt støy ved flyplasser. Særlig forslaget til revisjon av bakkehåndteringsdirektivet vil stå sentralt under det danske EU-formannskap i første halvår av 2012.

· Europaparlamentets transport- og turismekomité (TRAN) vedtok 11. oktober sin holdning til Kommisjonens forslag om revisjonen av Jernbanepakke I. Dette er et omfattende regelverk for å skape et enhetlig jernbanemarked, samt å liberalisere det.

· Strid om inkluderingen av luftfarten i EUs kvotehandelssystem (ETS). 26 land, deriblant Kina, India, Russland, Brasil og USA har kommet med en felles erklæring hvor det protesteres mot at EUs kvotehandelssytem blir gjort gjeldende for internasjonal luftfart.

Til toppen