Samferdselsnytt 9/2010

Flyfraktsikkerhet, revidert Eurovignettdirektiv og datalagringsdirektivet er blant samferdselssakene som den siste tiden har stått på dagsordenen i EU. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer.

Hovedsakene som det kan leses mer om i denne utgaven av Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel er: 

 • Arbeidet med økt sikkerhet i flyfrakt etter bombeavsløringer
 • Kommisjonens innsigelser mot bilaterale luftfartsavtaler med Russland
 • Samferdelsministerens møter med Kommisjonens visepresident Kallas og det belgiske formannskapet
 • Enighet i Rådet om revidert Eurovignettdirektiv, men forhandlinger med Europaparlamentet gjenstår
 • Grensekryssende håndheving av trafikkforseelser på Transportrådsmøtet 2. desember
 • Handlingsprogram for EUs radio-spektrumspolitikk
 • Europaparlamentets diskusjon om bruk av kroppscannere
 • Rådets resolusjon om sikre parkerings- og rasteplasser i Europa
 • Ingen framgang i forliksforhandlingene om busspassasjerers rettigheter
 • Samferdselssakene i Kommisjonens arbeidsprogram 2011
 • Datalagringsdirektivet revideres sannsynligvis i 2012

Samferdselsnytt nummer 9, 2010 Pdf

 

Til toppen