Samferdselsnytt 9/2011

Rapport fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen, EU-delegasjonen

Kommisjonen foreslår i en såkalt lufthavnspakke tiltak som skal øke kapasiteten ved europeiske lufthavner, redusere forsinkelser og bedre kvaliteten på passasjertjenester. Les også siste nytt om radiospektrum, jernbanepakken og hvitboken om transportpolitikk i Samferdselsnytt fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen.

Kommisjonen foreslår i en såkalt lufthavnspakke tiltak som skal øke kapasiteten ved europeiske lufthavner, redusere forsinkelser og bedre kvaliteten på passasjertjenester. Les også siste nytt om radiospektrum, jernbanepakken og hvitboken om transportpolitikk i Samferdselsnytt fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen.

Hele utgave av Samferdselsnytt kan leses her.

Dette er hovedpunktene:
• Kommisjonens lufthavnpakke (Airports Package) skal øke kapasiteten ved europeiske lufthavner og dermed redusere forsinkelser, forbedre kvaliteten på ulike passasjertjenester, og bidra til en mer bærekraftig mobilitet. Det påtroppende danske EU-formannskapet vil prioritere bakkehåndteringsdirektivet innenfor lufthavnpakken.

• Kommisjonen la 19. desember fram en melding om passasjerrettigheter som fokuserer på god og lik håndheving innenfor alle trafikkslag.

• Transportministrene vedtok på Rådsmøtet 12. desember sin innstilling til revisjonen av den såkalte jernbanepakke I. Dette er et omfattende regelverk for å skape et enhetlig jernbanemarked samt å liberalisere det. Forhandlingene med Europaparlamentet i annen lesning kan dermed starte. Et av de store stridsspørsmålene er langsiktige avtaler med infrastrukturforvalter, der medlemsstatene vil unngå flerårige, bindende finansielle forpliktelser.

• EUs radiospektrumpolitikk (RSPP) ble vedtatt på møtet i telekom-ministerrådet 13. desember. Programmet er flerårlig og dekker all frekvensbruk til sivile formål i EU. Det legges vekt på at spektrumforvaltningen skal bli mer effektiv, investeringsmotiverende og skal gjøre EU ledende i verden på trådløs elektronisk kommunikasjon.

• Rådet støtter i all hovedsak Kommisjonens innstilling om internasjonal gjesting (roaming), men legger vekt på at de strukturelle tiltakene for å skape konkurranse må være enkle for forbrukerne.

• Det går mot enighet i Rådet om nytt mandat for ENISA, det europeiske byrået for nett- og informasjonssikkerhet, som Norge deltar i. Sannsynlig mandatlengde er 14 år.

• Europaparlamentet vedtok med overveldende flertall sin innstilling om Kommisjonens hvitbok om EUs transportpolitikk med vegkart mot 2050 15. desember. Parlamentarikerne etterlyser kraftigere tiltak i oppfølgingen av hvitboken framover, spesielt på kort og mellomlang sikt.

Til toppen