Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (1/2014)

Årets første nyhetsbrev om samferdselstema fra den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Blant sakene:

• Ønsker om å avslutte flest mulig saker før nyvalg til Europaparlamentet i mai, og ny Kommisjon til høsten, har resultert i raskere enighet mellom EU-institusjonene enn man ellers ville fått. Det gjelder bl.a. nye regler for kjøretøykontroll, digital ferdskriver, og prosedyrer for støyrestriksjoner ved lufthavnene.
 
• Det arbeides med å få til et separat vedtak om Jernbanepakke IVs tekniske del, mens konkurransespørsmålene blir skøvet ut i tid. Det er oppstått ny usikkerhet om «unbundling» togdrift – infrastruktur etter påtrykk fra Deutsche Bahn.
 
• Forhandlinger om omfattende luftfartsavtaler med betydning for Norge er på gang. Forhandlinger EU-Brasil forventes avsluttet raskt, og KOM vil å be om forhandlingsmandat for  en omfattende avtale EU-ASEAN.
 
• Miljøkomiteen i EP opprettholder presset på ICAO for en global markedsbasert ETS-løsning for luftfarten innen  2016. I en regional interimløsning skal også tredjelands flyselskaper være kvotepliktige for den del av rutene som berører EØS-territorium. Plenumsbehandlingen blir spennende siden transportkomiteen og næringskomiteen har advart mot løsningen.
 
• I lys av stor uro i vegtransportmarkedet, knyttet til kabotasjekjøring og sosial dumping, arbeider KOM med en rapport om tilstanden i markedet, og om mulige tiltak for bedre håndheving. Det nye regelverket for kjøretøykontroll og digital ferdskriver vil på sikt bidra til et mer velfungerende vegtransportmarked.
 
• I Europaparlamentet og blant medlemsstatene er det stilt kritiske spørsmål ved nytteverdien av KOMs nye forslag til regelverk for havnetjenester. Maritime organisasjoner støtter KOM, mens fagbevegelsen er kritisk.
 
• KOM har lagt fram forslag til en ny global modell for styringen av Internett. Det blir spennende å se hvilket rom medlemstatene er villige til å gi KOM i oppfølgingen.
 
• Det går mot betydelige modifiseringer av KOMs forslag til et felles telekom-marked. Både i EP og blant medlemsstatene er det stilt kritisk spørsmål til timing og nytteverdi.
 
Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen 1/2014 (pdf)

Tidligere utgaver

 

Til toppen