Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (6/2013)

Ny utgave av Samferdselsnytt fra samferdselsråden i EU-delegasjonen.

Kommisjonens forslag til omfattende reformer i telekom-sektoren har fått blandet mottakelse blant forbrukerorganisasjoner, telekom operatører og myndigheter.

Tiltak for lavere priser og bedre ekomtjenester må balanseres mot telekom-operatørenes økonomi og investeringsevne. EFTA-EØS landene er på banen med en omfattende kommentar.

Det går sakte men sikkert framover med Jernbanepakke IV. Sikkerhetsdirektivet er vedtatt i Rådet med en hybridgodkjenningsmodell. Alle rapportutkastene og endringsforslagene i EP vil bli stemt over i TRAN i slutten av november.

Dette er noen av hovedpunktene i Samferdselsnytt nr. 6 fra EU-delegasjonen.

Samferdselsnytt 6/2013 (pdf)

Tidligere utgaver

(Foto: Olav Heggø/Fotovisjon)

Til toppen