Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (7/2017)

Nyhetsbrev fra den norske samferdselsråden i Brussel.

Denne utgaven inneholder blant annet omtale av:

Mobilitetspakken
Kommisjonen la 8. november frem del to av mobilitetspakken «Europe on the Move». Det er denne gangen miljøet som står i fokus. I pakken ligger det initiativ som Kommisjonen mener skal gi bedre luftkvalitet og helse, økt konkurransekraft og flere arbeidsplasser, og sist men ikke minst, bedre miljø og reduserte klimagassutslipp.

Totale EU-utslipp avtar – økning i transportsektoren
Det europeiske miljøbyrået (EEA) slapp 7. november tall som viser at EU er på god vei til å nå målet om 20 prosent nedgang i klimagassutslippene innen 2020, i forhold til 1990. Ifølge tallene var utslippene i 2016 22,6 prosent under 1990-nivå. Med stadig økende utslipp, er transportsektoren derimot stadig problematisk i et miljøperspektiv.

Ny EU-plattform skal øke andelen kvinner i transportsektoren
Per dags dato teller andelen kvinner i transportsektoren kun 22 prosent. Initiativet «Women in Transport - EU Platform for Change», som ble lansert 27. november, tar sikte på å bedre kvinners muligheter innen sektoren.

Droner - Mål om EU-marked innen 2019
Europakommisjonen, nasjonale myndigheter og industri vedtok 22. november «Helsinki-erklæringen», hvor partene går inn for å sammen arbeide for et EU-marked for dronetjenester. Erklæringen kom i stand i forbindelse med en høynivåkonferanse om droner i den finske hovedstaden.

Utgave 7/2017 (ekstern lenke)
Tidligere utgaver

Til toppen