Samferdselsnytt fra EU – ukentlige nyhetsbrev fra delegasjonen i Brussel

Vil du vite mer om hvordan transportsektoren i Europa gjenåpnes etter pandemien eller hvordan EU vil oppnå grønn mobilitet? Hold deg oppdatert om disse og andre saker gjennom samferdselsrådens nyhetsbrev fra Brussel.

Samferdselsdepartementet har egen samferdselsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. Saksfeltet er post, luftfart, veitransport, jernbane, havnepolitikk og maritim infrastruktur.

Samferdselsråden innhenter informasjon om utviklingen av EUs samferdselspolitikk på områder som er relevante for Norge, og fremmer norske myndigheters synspunkter overfor EU. Hver uke lager samferdselsråden et nyhetsbrev om saker som diskuteres i EU-systemet, nye høringer og avgjørelser fra EU-domstolen, som er av interesse for norske myndigheter og aktører.