Samferdselsnytt 4/2009

Uformelt transportministermøte i Tsjekkia, veitransportpakken og forslaget om passasjerrettigheiter for buss- og båtpassasjerar. Dette og meir kan du lese om i årets fjerde utgåve av Samferdselsnytt.

Samferdselsnytt 4/2009 (pdf-fil)
Til toppen